Regulamin plebiscytu „Trójkolorowe Podsumowanie Sezonu”

Regulamin plebiscytu „Trójkolorowe Podsumowanie Sezonu”

I. DEFINICJE

1. Górnik Zabrze – klub sportowy Górnik Zabrze S.S.A.
2. Uczestnik – osoba głosująca w plebiscycie na stronie internetowej www.glosowanie.gornikzabrze.pl
3. Plebiscyt – zakładka do głosowania na stronie internetowej www.glosowanie.gornikzabrze.pl

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem plebiscytu jest Górnik Zabrze S.S.A.
2. Głosowanie zostanie przeprowadzone w okresie 28.05.2019 – 07.06.2019 r.
3. Celem plebiscytu jest wyłonienie zwycięzców nagród „Trójkolorowe Podsumowanie Sezonu” w pięciu kategoriach („Wydarzenie sezonu 2018/19”, „Bramka sezonu 2018/19 ”, „Asysta sezonu 2018/19”, „Odkrycie sezonu 2018/19” i „Piłkarz sezonu 2018/19”).
4. Głosowanie odbywa się za pomocą zakładki na stronie internetowej www.glosowanie.gornikzabrze.pl
5. Uczestnikami głosowania mogą być wszystkie osoby fizyczne, które w terminie trwania Plebiscytu oddadzą swój głos za pośrednictwem strony www.glosowanie.gornikzabrze.pl.
7. Start oraz wyniki głosowania będą ogłaszane cyklicznie za pośrednictwem strony internetowej www.gornikzabrze.pl według poniższego harmonorgamu

Wydarzenie Sezonu 2018/19: start 28 maja – koniec 3 czerwca

Bramka Sezonu 2018/19: start 29 maja – koniec 4 czerwca

Asysta Sezonu 2018/19: start 30 maja – koniec 5 czerwca

Odkrycie Sezonu 2018/19: start 31 maja – koniec 6 czerwca

Piłkarz Sezonu 2018/19: start 1 czerwca – koniec 7 czerwca